organic_koy_karacaagac organik köy karacaağaç türkçe english ulaşım haritası
Organik Tarım & İTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İyi Tarım Uygulamaları

İYİ TARIM UYGULAMALARI  NEDİR ?

     Sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, tüketici ve çalışan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren kurallar ile gerçekleştirilen izlenebilirlik ve sürüdürülebilirliği olan tarımsal üretim  sistemidir.
( Ayrıca istendiğinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından Sertifikandırılır. )

AMAÇLARI  NELERDİR ? ;


1.    Tarım kimyasalı kullanımının değişik tarımsal çalışmalar ile azaltılması sonrasında gıda güvenliği ile toprak ve çevre korumanın sağlanması,
2.    Çevre ve yaban hayatın korunması,
3.    Doğal kaynakların korunması,
4.    Tarımsal faaliyetler sırasında çalışanların sağlık ve refahının korunması,
5.    Tarımda İzlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
proje ortakları